Rizikové kácení, arboristika - Prostějov, Olomouc

Speciální způsoby kácení jsou momentálně hlavním předmětem naší činnosti. Provádíme kácení a odborné ořezy stromů na zahradách či zástavbách intravilánu měst a obcí, výřezy pod elektrovody, kácení kolem železničních a silničních koridorů, úpravu zeleně vodních toků a všude tam, kde je potřeba nasazení odborné techniky a vyškolených pracovníků.

Při prováděných pracích využíváme kvalifikované stromolezce, vysokozdvižné plošiny, přetahování nahnutých stromů navijákem traktoru, jištění jeřábem či jinou techniku, kterou si konkrétní situace vyžaduje. Součástí provedených prací je štěpkování a likvidace dřevní hmoty včetně pařezů.

Z výše uvedeného je pak patrné, že každá zakázka vyžaduje samostatný přístup a proto nelze stanovit ani předběžné ceny služeb. Konkrétní cenu Vám rádi zodpovíme na tel.: +420 776 240 430

Mezi známé reference našich služeb můžeme uvést např. kácení mohutných topolů v Prostějově na Brněnské ulici prováděné za plného provozu.