Komplexní práce v lesnictví, obchod se dřívím - Prostějov

V oboru lesnickém poskytujeme odborné služby již přes 20 let. Zabýváme se komplexním obhospodařováním lesních porostů dle moderních principů trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Mezi naše činnosti patří:

circle Zalesňování, ochrana a výchova lesních kultur
circle Předmýtní a mýtní úmyslné těžby
circle Zpracování kalamit v lesních porostech
circle Výkup dříví všech sortimentů
circle Výkup lesních pozemků
circle Těžba a odkup topolového dříví za nejvyšší ceny
circle Zalesňování zemědělských půd

Při hospodaření v lese platí pravidlo „co do lesa vložíte, to se vám několikanásobně vrátí“. Pokud však budete šetřit na špatném místě, neodborně provedených pracích, stane se pravý opak.

Spojením dlouhodobé praxe a studia lesnictví na všech úrovních studia můžeme našim partnerům nabídnout dlouhodobou spolupráci s důrazem na kvalitu prováděných služeb a férový přístup, který v tomto oboru bohužel často chybí.